Hường Ân Cần

Bảo hiểm Liên kết chung

Bùng Sức Sống 10+
cùng Vitality

Tăng giá trị bảo vệ
0 %

Giới thiệu chung

AIA Việt Nam giới thiệu một giải pháp giúp bảo vệ toàn diện sức khỏe và tài chính đến 100 tuổi Khỏe mỗi ngày – Tăng bảo vệ.

Ưu điểm nổi bật

Đặc quyền thành viên AIA Vitality

Gia tăng 20% giá trị bảo vệ trong năm hợp đồng đầu tiên khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung bùng sức sống 10+ cùng vitality

Vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng, tỷ lệ gia tăng bảo vệ sẽ được điều chỉnh (có thể tăng hoặc giảm) tùy thuộc vào hạng thành viên aia vitality năm trước đó.

L21A Vitality HInh7
Đặc quyền thành viên
Tỷ lệ thay đổi giá trị bảo vệ
Đồng
- 5 %
Bạc
- 2.5 %
Vàng
+ 5 %
Bạch kim
+ 10 %

Lưu ý:

  • Khuyến khích Thành viên duy trì ít nhất hạng Vàng để nhận được giá trị bảo vệ tối ưu.
  • Tỷ lệ gia tăng bảo vệ tối đa là 40% và tối thiểu là 0%. STBH hiện tại của hợp đồng đã tham gia không bị ảnh hưởng, cho dù tỷ lệ gia tăng bảo vệ bằng 0%.
  • Khách hàng sẽ không được nhận Quyền lợi gia tăng bảo vệ Vitality trong trường hợp Tư cách Thành Viên AIA Vitality của NĐBH bị mất hiệu lực/chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
  • Số tiền bảo hiểm của các sản phẩm bổ sung, nếu có, sẽ không được tính toán vào Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality.

Quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi của Bên mua bảo hiểm

Đăng ký tư vấn gói
Bùng Sức Sống 10+ cùng Vitality